· 

Nice Nike cake !!

Nice Nike cake #nicekicks #kicks #kickscake #nice #nike #cortez #birthday #shoecake #スニーカー女子 #スニーカー #ナイキ #ナイスナイキ #誕生日ケーキ #cakedecorating #fondant #sneakers #nikecake #sneaker
nice nike cake

スニーカー型ケーキ🎂
東京都へお届けです。